Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad

26 april 2024 Matthijs Oppenhuizen

De gemeenteraad van Dronten heeft het bestemmingsplan van Dronter Energie Opslag op 25 april 2024 vastgesteld.

Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad
De gemeenteraad van Dronten heeft op 25 april 2024 het bestemmingsplan van DEO vastgesteld. Daardoor is het bestemmingsplan nu definitief. U kunt de bespreking in de gemeenteraad terugkijken op de website van de gemeente Dronten.

De volgende stap is dat het bestemmingsplan wederom voor zes weken ter inzage wordt gelegd. Het is in die periode nog mogelijk om bij de Raad van State beroep in te stellen tegen het definitieve bestemmingsplan. Hierover plaatst de gemeente Dronten ook nog een formele publicatie op de gemeentepagina’s.

Als er geen beroep wordt ingesteld of als eventuele beroepen door de Raad van State worden afgewezen, is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Vergunningaanvragen
Om de opslaginstallaties daadwerkelijk te kunnen bouwen, hebben we omgevingsvergunningen nodig. Nu het bestemmingsplan definitief is, kunnen we daar ook mee verder. De drie initiatiefnemers hebben elk een omgevingsvergunning aangevraagd voor hun deel binnen DEO. Deze drie delen samen vormen de eerste fase van drie hectare van het plangebied. De gemeente Dronten zal deze aanvragen nu gaan beoordelen. Uiteraard voldoen de vergunningsaanvragen aan de kaders zoals deze zijn vastgesteld in het bestemmingsplan.