Logo DEO

Dronter Energie Opslag

Dronter Energie Opslag is een initiatief voor de opslag van duurzame energie. De beoogde locatie van het initiatief is in het buitengebied van de gemeente Dronten, tussen het Olsterpad en de Hoge Vaart en naast het Gesloten Distributiesysteem Groen (GDG). Dronter Energie Opslag kan duurzame elektriciteit opslaan die is opgewekt door wind- en zonneparken uit de regio. Deze elektriciteit kan dan worden ingezet zodra dat nodig is. Dit kan helpen vraag en aanbod van elektriciteit op het net in evenwicht te houden.