Dronter Energie Opslag

Dronter Energie Opslag
Dronter Energie Opslag (DEO) kan duurzame elektriciteit opslaan die is opgewekt door wind- en zonneparken uit de regio. Deze elektriciteit kan dan worden ingezet zodra dat nodig is. Met behulp van DEO kan – zeker op de beoogde locatie – een grote stap worden gezet naar het duurzame energiesysteem van de toekomst. DEO is een gezamenlijk initiatief van GreenPowerBank Dronten B.V., FlevoBESS B.V. en Pure Energie Batterij Groen B.V. Lees hier meer over deze drie initiatiefnemers.

Locatie Dronter Energie Opslag
Het energieopslagproject zal gerealiseerd worden op agrarische grond direct ten noorden van het Gesloten Distributiesysteem Groen (GDG) tussen het Olsterpad en de Hoge Vaart, in het buitengebied van de gemeente Dronten. Het totale plangebied is zes hectare groot. Op circa twee hectare daarvan is de eerste fase van DEO gepland. Voor de overige vier hectare zijn op dit moment nog geen concrete plannen. De ontwikkelingen in de wereld van opwek en opslag van duurzame energie gaan snel. Mogelijk dat hier in de toekomst vergelijkbare energieopslagtechnieken kunnen worden gerealiseerd, maar dat is nu niet concreet. We werken als initiatiefnemers al wel aan een bestemmingsplanwijziging voor de gehele zes hectare.

Op onderstaande plattegrond is het blauwe vlak het onderstation van netbeheerders TenneT en Liander. Het groene vlak is het GDG. Het lichtblauwe vlak is de zes hectare waarbinnen DEO is beoogd en waarvoor een bestemmingsplanwijziging wordt aangevraagd. De exacte locatie van Dronter Energie Opslag moet nog worden bepaald. De groene stip links daarvan is één van de windmolens van Windpark Hoge Vaart Zuid (windpark onderdeel van Windplan Groen). Tekst loopt door onder de plattegrond.

 2022 07 20 plangebied DEO 3

Bijdrage aan energiesysteem van de toekomst
Met behulp van initiatieven zoals Dronter Energie Opslag kan – zeker op deze locatie – een grote stap worden gezet naar het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Windmolens en zonne-installaties leveren een steeds groter deel van de elektriciteit die in Nederland wordt gebruikt. Dat is goed voor het klimaat. Wel is het een uitdaging voor het elektriciteitsnet. Windmolens en zonne-installaties produceren niet altijd precies evenveel elektriciteit, doordat hun productie meebeweegt met de hoeveelheid wind of zon. Daardoor wordt er soms te veel opgewekt door windmolens en zonne-installaties, soms precies genoeg en soms te weinig. Het aanbod van elektriciteit en de vraag daarnaar zijn dus niet altijd hetzelfde. Opslag van elektriciteit via onder andere batterijen kan helpen dat verschil op te lossen. Als er te veel elektriciteit wordt opgewekt, kan die extra elektriciteit worden opgeslagen om eruit te worden gehaald als er meer nodig is dan de windmolens en zonne-installaties op dat moment opwekken. Zo zijn vraag en aanbod in balans en blijft het elektriciteitsnet in balans. Opslag helpt ook de pieken op te vangen die eigenlijk te groot zijn voor het elektriciteitsnet. Als windmolens én zonne-installaties tegelijkertijd veel opwekken, kan dat meer zijn dan past door de elektriciteitskabels. De elektriciteit die er dan te veel is, kan tijdelijk worden opgeslagen. De elektriciteit gaat daarmee niet verloren en er wordt voorkomen dat door de productiepieken het elektriciteitsnet volloopt.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

iStock 1302632855 2

Locatie waar veel duurzame elektriciteit samen komt
De locatie naast het GDG is bijzonder, omdat hier veel duurzame elektriciteit samenkomt. Deze elektriciteit wordt opgewekt door windmolens van Windplan Groen en zonne-installaties in de regio die op het GDG worden aangesloten. Via het GDG is Dronter Energie Opslag direct verbonden met het landelijke hoogspanningsnet. Dronter Energie Opslag kan daardoor een belangrijke rol spelen in het in balans houden van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Zo kan op één plek een grote stap worden gezet naar een duurzame en stabiele energievoorziening: veel elektriciteit van de windmolens en zonne-installaties wordt via het GDG geleverd aan het landelijke net en  Dronter Energie Opslag helpt het hele systeem van vraag naar en aanbod van elektriciteit in balans te houden.

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet en ook netbeheerder Liander hebben op dit moment steeds vaker te maken met netcongestie. Dit betekent dat het stroomnet vol begint te raken. Opslaginitiatieven zoals Dronter Energie Opslagkunnen in samenwerking met Liander en Tennet zorgen voor verlichting van de druk op het elektriciteitsnet.